بایگانی برچسب: ترمیم فرش اقدسیه

کارخانه قالیشویی در اقدسیه ، قالیشویی اقدسیه افتخارشهر

قالیشویی و رفوگری و مبل شویی در اقدسیه

کارخانه قالیشویی در اقدسیه ، قالیشویی اقدسیه افتخارشهر برای قالیشویی در اقدسیه باید اشاره کنیم که در رسم و رسوم مردم ایران در هرخانه یک فرد مسئول نظافت و تمیز کاری منزل می شد. یکی از این موارد که خانواده ها به تمیزکاری آن مشغول بودند، فرش بود. فرش مهم ترین بخش خانه هست وتاثیر […]

× واتساپ؟!